Een tweede verblijf gesplitst kopen - nu nog interessanter


29 november 2018

Stel: je wilt op korte termijn een onroerend goed aankopen om zelf te bewonen – een tweede verblijf buiten het bedrijf – of je wilt het later belastingvrij overlaten aan je kinderen, maar intussen wèl de inkomsten behouden. Dit kan vandaag door optimaal gebruik te maken van een gesplitste aankoop.

Een gesplitste aankoop, wat is dat eigenlijk?
Als ouder(s) koop je een onroerend goed, waarvan je het vruchtgebruik behoudt, maar tegelijk de naakte eigendom op naam zet van je kinderen. Je kunt dus levenslang de eigendom bewonen, of zelfs verhuren, maar bij overlijden zal het vruchtgebruik uitdoven. De kinderen worden automatisch eigenaar(s) van het onroerend goed in volle eigendom. Zonder dat zij voor deze eigendom erfbelasting moeten betalen.

Wat als de kinderen de middelen niet hebben om de eigendom te kopen?
Je kunt hun op voorhand een geldsom schenken waarmee zij de eigendom kunnen kopen. En de schenkbelasting? Nihil. Door een arrest van de Raad van State kan je een vermogen overdragen aan je kinderen zonder één euro belasting te betalen. Via een bankgift – en het bewijs met de twee aangetekende brieven of met een geschreven overeenkomst tussen gever en ontvanger, en door allebei getekend. Het kan ook via een notariële akte, maar dan moet je 3% schenkbelasting betalen plus het ereloon van de notaris.
Let op: zoals bij een klassieke bankgift moet één van de ouders nog 3 jaar leven om te kunnen genieten van de 0% belasting.

Voorwaarden die de kinderen moeten vervullen
De kinderen moeten wel degelijk de eigendom officieel kopen. Ze moeten op de dag van de koop over voldoende geld beschikken (eigen kapitaal, via een lening bij de bank of via een vermogensoverdracht van de ouders). Ze moeten het geld effectief gebruiken om de eigendom te kopen, en er moet een evenwicht zijn tussen het vruchtgebruik en de naakte eigendom.

Wat met Brussel en Wallonië?
Daar blijft voorlopig de oude regeling van kracht waarbij een schenkbelasting van 3% moet betaald worden, maar gezien de uitspraak van de Raad van State mag men onverwijld verwachten dat dezelfde voorwaarden zullen gelden als in Vlaanderen. 

Conclusie
Bij een gesplitste aankoop in Vlaanderen is het voldoende dat de kinderen een schenking vooraf krijgen (via een bankgift bijvoorbeeld) en dit zonder schenkbelasting te betalen. In het Brusselse en het Waalse Gewest is er voorlopig nog een schenkbelasting van 3% (3,3% in Wallonië) verschuldigd. 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.