Een schenking herroepen: is dat belastbaar?


11 april 2019

Schenkingen van eigen goederen tussen echtgenoten kunnen steeds herroepen worden zonder een reden op te geven. Dit geldt wel niet voor schenkingen binnen het huwelijkscontract. Vraag is: moet er dan geen belasting op betaald worden?

Hoe is de schenking gebeurd?

Schenkingen tussen echtgenoten via hand- of bankgift of een notariële schenking kunnen een manier zijn om de langstlevende te beschermen. Bij een notariële schenking zijn registratierechten, schenkbelasting en notariskosten verschuldigd. Gebeurt de schenking via  hand- of bankgift en wordt ze niet geregistreerd, dan zijn er geen belastingen te betalen. Het is dus ook een manier om belastingen te vermijden.

De schenking herroepen – de termijn van 3 jaar

Schenkingen tussen echtgenoten kunnen herroepen worden, bijvoorbeeld in geval van echtscheiding of relatiebreuk. De schenker kan te allen tijde de schenking belastingvrij intrekken zonder reden op te geven. De schenker kan de schenking ook herroepen na het overlijden van de begunstigde, en dan wordt de schenking beschouwd als niet bestaand, en moeten er ook geen schenkings- of erfrechten betaald worden.

Blijft de schenking bestaan en overlijdt de schenker binnen een periode van 3 jaar, dan is er toch nog erfbelasting op verschuldigd. Wordt de bankgift herroepen binnen de 3 jaar, bv. na 20 maanden, en overlijdt de schenker bv. na 24 maanden, dan is er geen erfbelasting meer verschuldigd (vermits de termijn van 3 jaar niet meer van kracht is).

Nota: Is de hand- of bankgift geregistreerd, of is de schenking gebeurd via notariële akte dan is de schenkbelasting al betaald, en is bij het overlijden van de schenker geen erfbelasting verschuldigd.

 

Wanneer er kinderen zijn

Wat als er kinderen zijn, gemeenschappelijk of niet-gemeenschappelijk? Wat als de overlevende hertrouwt?  Dat alles is stof voor een afzonderlijke “Tips & Adviezen”. Je notaris of BFKM is er om je in deze ingewikkelde stof te adviseren.

[[[kadertekst]Wanneer d

Zie ook onze Tips & Adviezen:

        Hand- of bankgift met pacte adjoint van 31/12/2018t

        Scheiding? Wat met eventuele schenkingen? van 27/12/2018

        Grondige hervorming van het erfrecht van 8/10/2018

 

 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.