Een pop-up openen? Nog niet zo'n gek idee!


07 september 2018

Stel, je wil een nieuwe vestiging openen, maar is de locatie die je in gedachten hebt wel geschikt? Of je gaat een nieuw concept uittesten, maar zal het aanslaan bij je doelgroep? Of je wil eens iets helemaal anders? Dan is een pop-up openen nog niet zo’n gek idee.

Algemene voorwaarden
Behoudens enkele uitzonderingen heb je een btw-nummer nodig voor elke zelfstandige activiteit - al dan niet met winstoogmerk - dus ook voor een pop-up. 
Vanzelfsprekend moet je een vergunning aanvragen bij de gemeente waar je een pop-up wilt openen. 
Ook moet je verzekerd zijn tegen brand en burgerlijke aansprakelijkheid uitbating. Je kunt maar best nagaan of je bestaande verzekeringen ook geldig zijn voor je pop-up. 

Bijzondere voorwaarden
Om geestrijke dranken te schenken heb je een tapvergunning nodig;
en om maaltijden te serveren heb je een FAVV-vergunning nodig. 
Wordt er muziek gespeeld? Dan moet je SABAM en billijke vergoeding betalen.
Voor een buitenterras moet bij de gemeente een terrasvergunning aangevraagd worden;
en wanneer je personeel tewerkstelt moet je een arbeidsongevallenverzekering aangaan.

Méér dan 30 dagen
Heb je beslist een pop-up uit te baten gedurende méér dan 30 dagen, dan moet die inschrijven in de Kuispuntbank van Ondernemingen. 
Tip: Sommige gemeenten geven een toelage, bijvoorbeeld buiten het seizoen, wanneer je méér dan 30 dagen een pop-up uitbaat.

Minder dan 30 dagen
Wil je de pop-up gedurende minder dn 30 dagen uitbaten, dan moet je je níét inschrijven bij de Kuispuntbank van Ondernemingen. Verder blijft alles hetzelfde.

Conclusie
Pop-ups zijn in, en bieden heel wat mogelijkheden. Meestal volstaat het de bestaande vergunningen te checken en eventueel aan te passen. Alleen wanneer je méér dan 30 dagen je pop-up wilt uitbaten heb je een afzonderlijke inschrijving bij de Kruispuntbank nodig.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.