Een pand verhuren voor gemengd gebruik


04 maart 2019

Een goede kennis verhuurt een bedrijfspand aan een fietsenmaker. In de huurovereenkomst is gestipuleerd dat het pand hoofdzakelijk zal gebruikt worden als toonzaal-werkplaats, forfaitair bepaald als 2/3 van de oppervlakte, en de mogelijkheid om 1/3 als woning te gebruiken.  De fietsenmaker is zaakvoerder van een bvba die de huur betaalt. De eigenaar – de goede kennis - wordt voor 100% belast op de huuropbrengst van het pand, terwijl de fietsenmaker er niet gewoond heeft. Is dat normaal?

 

Verhuren als woonst of als bedrijfsruimte

Verhuur je een pand als woning, dan word je belast op het kadastraal inkomen (ki) x 1,4. Verhuur je hetzelfde pand als bedrijfsruimte, dan word je belast op de werkelijke huurprijs plus huurvoordelen min een forfait van 40% voor kosten, ofwel 2/3 van het zgn. gerevaloriseerd ki (indien dat lager ligt).

Of de huurder in het pand gewoond heeft of niet speelt hier geen rol. De wet zegt dat, wanneer in het huurcontract geen opsplitsing gemaakt wordt tussen de huur voor het woongedeelte en die van het beroepsgedeelte, het volledige nettobedrag van de huur en de huurvoordelen belastbaar zijn.

 

Wat als de fietsenmaker het pand verhuurd heeft aan de vennootschap?

Onderverhuring is verboden, behalve wanneer in de huurovereenkomst gestipuleerd wordt dat het toegelaten is. Die toelating staat niet in het huurcontract.

 

Alles hangt af van de huurovereenkomst

Enkel wanneer in het huurcontract de huurprijs en eventuele huurvoordelen gesplitst zijn in een prijs voor het privégebruik en een prijs voor het beroepsgebruik, en je het contract laat registreren, word je belast op de ki x 1,4 voor het woongedeelte en op de netto huur voor het beroepsgedeelte.

 

Opgepast voor wolfijzers en schietgeweren

Waar moet je op letten bij het opmaken van een huurcontract voor gemengd gebruik?

In de eerste plaats een duidelijk onderscheid tussen het woongedeelte en het beroepsgedeelte

De splitsing tussen de huurprijs en eventuele huurvoordelen voor het privégedeelte en de prijs voor het beroepsgedeelte - dus niet volgens de splitsing van de verschillende ruimten.

Tenslotte moet het contract geregistreerd worden. Dat kan via Myrent of op het bevoegde kantoor Rechtszekerheid.

Is één van deze voorwaarden niet vervuld, dan zal de fiscus je belasten op de netto huur van het hele pand, ook voor het woongedeelte.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.