Een goede boekhouder is goud waard


20 oktober 2018

Een boekhouder, is dat niet zoiets als een noodzakelijk kwaad, omdat je de tijd en de kennis niet hebt om zelf je administratie te verzorgen? Of omdat je een hekel hebt aan die papiermolen? Jij, beste lezer/lezeres wéét wel beter. Je weet dat een goede boekhouder van levensbelang is voor je zaak. Maar wat is de specifieke taak van een boekhouder, en waaraan herken je een goede boekhouder?

De primaire taak van een boekhouder
Het primaire doel van boekhouding - en dat wordt nogal eens vergeten – is een realistisch beeld geven van de financiële gezondheidstoestand van je bedrijf. Onafgezien of je een aantal boekingen zelf verzorgt of dit overlaat aan de boekhouder, is zijn/haar primaire taak de analyse en interpretatie van de financiële gegevens. Daarnaast ook de verzorgt hij/zij de btw-aangifte, de jaarrekening en de belastingaangifte.
Een tweede - en wellicht belangrijkste - taak is financieel en fiscaal advies, Informatie over nieuwe of gewijzigde wetgeving, en proactieve raadgeving voor nieuwe initiatieven. 

Professioneel
Professionalisme is een eerste vereiste. Een goede boekhouder is op de hoogte van de geldende wetten en de meest recente regelgeving. Hij/zij zal punctueel en correct de nodige boekingen verrichten, of toezien op boekingen die je zelf uitgevoerd hebt. Bij de aangiften van btw, personen- en vennootschapsbelasting, zal hij/zij - correct en weldoordacht - alle mogelijkheden in de wetgeving ten volle benutten.

Persoonlijk en vertrouwelijk
Een persoonlijke band tussen boekhouder en klant is belangrijk. Bij een goede boekhouder zul je nooit het gevoel hebben dat je een nummer bent. Je moet hem/haar volledig kunnen vertrouwen, en alles moet bespreekbaar zijn. Hij/zij neemt tijd om je vragen te beantwoorden en advies te verstrekken. Je boekhouder zal eventuele belastingcontroles terdege voorbereiden en persoonlijk aanwezig zijn om je bij te staan.

Conclusie
Een goede boekhouder is op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving. Hij/zij werkt correct en constructief. Maar bovenal is een goede boekhouder betrouwbaar en behandelt hij/zij elke cliënt persoonlijk.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.