Een gezinswoning kopen of wachten?


10 februari 2018

Vanaf volgende zomer zullen 9 op 10 mensen voor de aankoop van een gezinswoning 7% registratierechten betalen in plaats van 10%. Alleen wie een ècht kleine gezinswoning koopt zal nog kunnen genieten van het “klein beschrijf”. Kunt u best nu nog kopen of niet? Dat hangt in de eerste plaats af van het kadastraal inkomen (ki).

 

Het kadastraal inkomen, wat is dat?

Het kadastraal inkomen is de (geschatte) jaarlijkse huuropbrengst van een woning. Wanneer we weten dat die cijfers dateren van 1975, dan weten we ook dat het ki hopeloos verouderd en vaak onrechtvaardig is. Want, opgelet, ter gelegenheid van een verkoop, verbouwing of voorstel van onteigening kan het ki “aangepast” zijn. Of ook niet.

 

De toestand vandaag

Het ki van de woning die u wenst te kopen bepaalt of u al dan niet kunt genieten van het verlaagd tarief van 5%. Vandaag ligt de grens op een ki van € 745, tenzij u kinderen hebt. Hebt u bijvoorbeeld 7 of meer kinderen, dan ligt de grens op € 1045.

Om het allemaal nog een beetje ingewikkelder te maken zijn er ook nog allerlei abattementen en bij-abattementen, en de meeneembaarheid als u een gezinswoning inruilt voor een andere. Last but not least moet u de woning binnen de drie jaar betrekken en er minstens 3 jaar blijven wonen.

 

Na de hervorming

Voor 9 op de 10 gezinswoningen dalen de registratierechten van 10 naar 7%. Het klein beschrijf, de abattementen en bij-abattementen verdwijnen. In de plaats komt er een korting voor bescheiden woningen. Niet meer gekoppeld aan het ki, maar aan de aankoopprijs – minder dan € 200.000. Deze maatregel is bedoeld om singles, jonge gezinnen en gepensioneerden de kans op een eigen woning te bieden.

De meeneembaarheid – tot € 2500 aan registratierechten op de vorige gezinswoning – blijft en wordt vanaf dit jaar geïndexeerd.

Voor investeerders in vastgoed blijft het tarief van de registratierechten onveranderd op 10%.

Let op: Het akkoord van de Vlaamse regering dateert van het kerstweekend, en de bevoegde minister verwacht dat het tijdens deze zomer in werking zal treden. Toch nog maar even informeren voordat u de koop bezegelt.

 

Conclusie

Hebt u een woonhuis in het oog van méér dan € 200.000 maar met een ki van minder dan € 745, dan zeggen wij: haast u. In alle andere gevallen is het waarschijnlijk beter te wachten. Hoe dan ook moet u elk geval afzonderlijk bekijken, en raad vragen aan uw notaris, immobiliënkantoor, of aan BFKM.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.