Een beloning voor trouwe klanten is OK, maar...


21 november 2017

Toen Inbev nog gewoon ”De Stella” heette, organiseerde de nieuwe CEO een groepsreis met de Oriënt Express naar Venetië, met alles erop en eraan. Kwestie van de banden aan te halen met de klanten-drankenhandelaars en hun partners. Iedereen tevreden! Tot… deze klanten een gepeperde rekening van de fiscus in de brievenbus kregen wegens voordeel in natura. 
Natuurlijk is het OK om klanten te belonen voor hun trouw, maar…

Het principe
Een “beloning” voor trouwe klanten mag nooit méér bedragen dan 33% van de totale waarde van de gedane aankopen, en ze mag niet in contanten uitbetaald worden.

De getrouwheidskaart.
Sinds mensenheugenis kennen wij de klantenkaart, in alle soorten en formaten, ook als “file” op uw computer.
De kaart met stempel-vakjes wordt veelal gebruikt voor kortlopende acties. Voor de langere termijn is er de meer uitgebreide kaart met naam en prijs van elk gekocht artikel binnen een bepaalde periode. Kiest u voor digitaal, dan bestaan er speciale apps, of u kunt aansluiten bij een gespecialiseerd bedrijf dat de kaarten aanmaakt en beheert.
Een volle klantenkaart geeft recht op een gratis artikel of een korting op een volgende aankoop

Wat moet er op uw klantenkaart staan?
Essentieel zijn uw naam, adres en ondernemingsnummer, de naam en het adres van de klanten, en de datum waarop de korting is toegestaan. U moet de kaarten 7 jaar lang bijhouden, want zij zijn een integraal onderdeel van uw fiscale boekhouding.
Let op: u kunt zich niet beroepen op het privacy-principe om te weigeren naam en adres van uw klanten mee te delen aan de fiscus.  

Wat met de btw?
U rekent gewoon de btw op de verkochten producten of diensten. Wanneer de klant een volle kaart voorlegt zijn er twee mogelijkheden. Gaat het om een kaart met korting bij een volgende aankoop, dan rekent u de btw op het product dat hij aankoopt, min de korting = de waarde van de volle kaart. Gaat het om een kaart die recht geeft op gratis hetzelfde product of dienst, dan moet u helemaal geen btw aanrekenen.
De btw op de aankoop van de goederen die u gratis weggeeft kan wèl volledig gerecupereerd worden.

Wat met de fiscus?
Verandert u niets aan uw verkoopprijzen, dan zal uw winstmarge logischerwijze dalen. U hebt immers de gratis artikelen moeten aankopen en geen inkomen gehad omdat u het gratis weggeeft. De fiscus zal dit accepteren, op voorwaarde dat u kunt bewijzen dat uw winst lager ligt omwille van de getrouwheidskaarten.
Tip De kosten voor aanmaak van de kaarten, voor de app of aansluiting bij een gespecialiseerd bedrijf zijn fiscaal volledig aftrekbaar, en ook de btw kan integraal afgetrokken worden.

Conclusie
U moet alleen btw aanrekenen op de verkoopprijs min de korting – en helemaal niets op gratis hetzelfde product of dienst. Voor de fiscus moet u kunnen bewijzen dat de daling van uw winstmarge te wijten is aan de klantenkaart. De gegevens van de klant en de datum wanneer de korting is toegestaan zijn essentieel. En u moet de klantenkaarten 7 jaar bijhouden.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.