De Vlaamse regering wil vestigingswet afschaffen


19 mei 2017

Momenteel is het voor een EU-burger eenvoudiger om in België een handelsactiviteit op te starten, dan voor een Belg. Reden: de vestigingswet die een discriminatie veroorzaakt ten aanzien van Belgen ten opzichte van andere EU-burgers. Daarom wil de Vlaamse regering de vestigingswet voor bepaalde beroepen afschaffen.

Europese richtlijn

De Vlaamse regering heeft onlangs een nota goedgekeurd met het oog op de afschaffing van de vestigingswet. Het zal dan niet meer nodig zijn om een diploma of een certificaat van beroepsbekwaamheid te bezitten om bepaalde beroepen uit te oefenen – zie de lijst hieronder. De Vlaamse regering baseert zich hiervoor op een Europese richtlijn die meer flexibele voorwaarden voorziet om een handelsactiviteit op te starten in de Europese Unie.

Een eerste lijst

Een eerste lijst is al bekendgemaakt: brood- en banketbakker, beenhouwer-spekslager, slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, restaurateur, traiteur-banketaannemer, kapper, schoonheidsspecialist, masseur, voetverzorger, opticien, tandtechnicus, garagist, koetswerker, fietsenmaker en begrafenisondernemer. Het is de bedoeling op termijn alle ambachten op dezelfde lijn te zetten. De vestigingswet blijft wel van toepassing op de beroepen die gelinkt zijn aan de bouwsector, en het beroep van installateur-frigorist.

Een opportuniteit

De nota, die goedgekeurd werd voor het Vlaams Gewest, zorgt voor discussie met de verschillende beroepsverenigingen. Met name de beauty-sector heeft vragen, en de horeca vraagt dringend “andere maatregelen”. Alle betrokkenen zijn het ermee eens dat de bestaande wetgeving voor een stuk achterhaald was, en dat een aanpassing nodig was. De nota betekent meteen een gelegenheid om orde op zaken te stellen. Want de afschaffing van de vestigingswet betekent niet dat meteen alle remmen losgeslagen worden. In elk geval blijven beroepen die betrekking hebben op volksgezondheid, voedselveiligheid, kwaliteit en milieu aan strenge regels onderworpen.

Nog geen reglementaire tekst

Het gaat enkel om een oriëntatienota, en geen reglementaire tekst. De bestaande reglementering blijft in elke geval van toepassing tot aan de officiële afschaffing. Dat zou ten laatste op 1 januari 2018 zijn

 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.