De bvba betaalt verwarming en elektriciteit, en nu?


09 oktober 2017

Wanneer u een beroepsactiviteit uitoefent in uw privéwoning kan het interessant zijn om ook de privéfacturen van verwarming en elektriciteit te laten betalen door uw bvba. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Concreet

Wanneer de bvba uw facturen voor verwarming en elektriciteit betaalt kan ze die posten inbrengen als beroepskosten. U als privépersoon wordt daarop forfaitair belast als voordeel alle aard (VAA). In 2017 is dat € 1.950 voor verwarming en € 970 voor elektriciteit. Dit kan interessant zijn als de werkelijke kosten hoger liggen dan de VAA – wat meestal het geval is. Voorwaarde is wel dat de facturatie gebeurt op naam van de bvba. U moet dit uitdrukkelijk melden aan uw leverancier – en desnoods de “verkeerde” factuur terugsturen en een nieuwe vragen.

Er zijn concrete gevallen waar de fiscus de kosten van verwarming en/of elektriciteit volledig verworpen heeft - en de fiscus gelijk gekregen heeft op de rechtbank – omdat de facturen opgemaakt waren op de persoonlijke naam.

De uitzondering.

U kunt perfect stellen dat het ten laste nemen van verwarmings- en elektriciteitskosten door de bvba een tegenprestatie vormt voor het werk dat u levert voor de bvba. Dit moet wèl bewezen worden: op uw loonfiche maar ook bv. op het jaarverslag van de Algemene Vergadering. En u moet het aangeven op uw persoonlijke aangifte.

Let op: Theoretisch kunt u deze redenering toepassen wanneer er in uw privéwoning geen beroepsactiviteit wordt uitgeoefend. Maar bij een controle kan dat een twistpunt zijn.

Conclusie

Wanneer de bvba de kosten van verwarming en elektriciteit betaalt, moeten de facturen opgemaakt zijn op naam van de bvba. Bovendien kunt u best ervoor zorgen dat u kunt aantonen dat de tenlasteneming een compensatie is voor het werk dat u levert voor de bvba.

 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.