Crowdfunding met fiscaal voordeel


28 juli 2017

Nu grote bedrijven hun personeelsbestand inkrimpen of zelfs ons land verlaten, ligt de toekomst meer dan ooit bij jonge starters en kmo’s. Maar deze bedrijven hebben nogal eens te kampen met een gebrek aan kapitaal om hun projecten te realiseren, en de banken staan eerder huiverig tegenover starters. Crowdfunding is een alternatief, zeker nu de regering een duwtje in de rug geeft.

Crowdfunding hoe werkt dat?

Het principe is dat veel investeerders inschrijven voor een (relatief klein) bedrag om een starter toe te laten zijn projecten uit te voeren. Het risico wordt op die manier gespreid over een groot aantal investeerders (de crowd). Stel dat u bereid bent een som geld te geven aan starters, uit sympathie, omdat u in hun project gelooft, of als alternatieve belegging, dan zijn er drie mogelijkheden.

Sponsoring. De investeerder hoeft hier geen rendement te verwachten, hooguit een symbolische beloning. Er is ook geen fiscaal voordeel aan verbonden.

Schuldfinanciering via leningen. De investeerder is bereid het project te ondersteunen in de vorm van een lening voor een bepaalde duur en een bepaald rendement.

Participatie in aandelen. De investeerder ontvangt aandelen van de kapitaalsverhoging die zal plaatsvinden. Met uitzicht op dividenden of een meerwaarde bij latere verkoop. De starter moet aan de investeerders een attest bezorgen voor hun belastingaangifte.

Crowfundingplatformen

Sinds 1 februari kan zo’n crowdfunding- inleg gebeuren via een erkend crowdfunding-platform. Het platform moet er zich van vergewissen dat de investeerder zich bewust is van de risico’s. Want ook al hangt er een financieel voordeel aan vast, het blijft een risicogevoelige investering. Blijkt dat het jonge bedrijf niet levensvatbaar is, dan zijn de investeerder hun inleg kwijt is. Het platform moet hen daarvoor uitdrukkelijk waarschuwen.

Het platform organiseert de investeringen voor aparte bedrijven, maar maakt er geen portefeuille van – wat het risico zou verkleinen.

Limieten

Bij een erkend crowdfunding-platform is een prospectus niet verplicht, zolang de investering voor de starter niet meer dan €300.000 bedraagt, en elke investeerder maximum €5.000 inlegt.

Bij niet vergunde crowdfunding-platformen is dat respectievelijk €100.000 en €1.000 per intekenaar.

Wanneer er wèl een prospectus wordt uitgegeven is er geen limiet per intekenaar.

Belastingvoordeel

Als investeerder in crowdfunding voor een jonge starter of kmo bespaart u 30% belasting op het geïnvesteerde bedrag. Dat kan zelfs 45% worden wanneer u investeert in een micro-onderneming (met maximum 10 werknemers en een jaaromzet van € 700.000).

Voor de fiscus geldt per belastingplichtige een plafond van €100.000 per jaar. Bij participatie in aandelen moeten de aandelen minstens 4 jaar bijgehouden worden.

Conclusie

Crowdfundraising via een crowdfunding-platform is een alternatieve belegging die een flinke steun in de rug krijgt van de regering. Het blijft wel risicogevoelig en het platform moet zich ervan vergewissen dat de investeerder de risico’s kent. Voor de keuze van het crowdfunding-platform  richt u zich best tot BFKM, uw boekhouder-fiscalist.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.