Coronacrisis: steunmaatregelen die je kunt aanvragen


17 maart 2020

Uitstel van betaling

Ondernemers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten kunnen uitstel van betaling aanvragen wanneer zij moeilijkheden ondervinden omwille van de coronacrisis, en dit zonder verhoging of intresten.

Kwartalen:     

1ste kwartaal 2020: betaling 31 maart 2020 verschoven naar 31 maart 2021

2de kwartaal 2020: betaling 30 juni 2020 verschoven naar 30 juni 2021

Aanvragen:    

vóór 31 maart 2020 voor het eerste kwartaal 2020.

 vóór 15 juni 2020 voor het tweede kwartaal 2020.

Hoe?               een mail sturen met vraag tot uitstel + gegevens:

                        naam, voornaam en woonplaats,

                        naam en zetel van het bedrijf, ondernemingsnummer

Let op: Indien je betaalt via domiciliëring moet je zelf de betalingsopdracht annuleren.

 

Vermindering sociale bijdragen

Bij verlaging van je inkomen kan je sociale bijdragen laten verminderen naar de wettelijke drempels. Omdat dit moeilijk in te schatten is raden wij aan om eerst “uitstel van betaling” aan te vragen, en nadien eventueel de vermindering. 

 

Vrijstelling van sociale bijdragen

Je kunt ook vrijstelling van uitstel van betaling vragen voor het 1ste en 2de kwartaal 2020, maar dan bouw je geen pensioenrechten op. Hier weer eerst “uitstel van betaling” aanvragen en nadien pas vrijstelling.

 

Overbruggingsrecht

We hebben het hierover gehad in ons vorig “Tips & Adviezen”. Er zijn waarschijnlijk veranderingen op komst, maar die zijn nog niet goedgekeurd door de overheid.

Momenteel kun je beroep doen op het overbruggingsrecht wanneer je tenminste 7 dagen moet sluiten.

Uitkeringen:   322,92 €/week; 403,52 €/week met gezinslast (forfaitair)

                        vanaf 28 dagen: 1.291,69 €; 1.614,10 € met gezinslast (forfaitair)

Aanvragen:     voorlopig wachten op nieuw aanvraagdocument.

 

Vlaamse hinder- en sluitingspremie

Wanner je als zelfstandig ondernemer je zaak moet sluiten omwille van de coronacrisis, heb je recht op een hinder- of sluitingspremie. Ook restaurants, frituren en andere eetgelegenheden die overschakelen op afhaling (take away).

Premie:           volledige sluiting: 4000 € en na 21 dagen: 160 €/dag

                        weekend-sluiting: 2000 € en na 21 dagen 160 €/dag.

Let op: deze premie geldt per ondernemer en niet per vestiging.

Aanvragen:     via Vlaio, zal pas opengesteld worden in de week van 16 maart 2020.

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/corona.

 

Arbeidsongeschiktheid

Wanneer je langer dan 7 dagen getroffen bent door ziekte heb je recht op een uitkering via het ziekenfonds vanaf de eerste dag. Ben je minder dan 8 dagen ziek, dan heb je geen recht op uitkering (carensperiode)

Uitkeringen:   met gezinslast: 62,08 €/dag

                        alleenstaande: 49,68 €/dag

                        samenwonende: 38,10 €/dag

Aanvragen:     getuigschrift van arbeidsongeschiktheid laten invullen door huisarts en zo snel mogelijk indienen bij je ziekenfonds.

Let op: wij raden je aan in deze situatie steeds uitstel van betaling aan te vragen.

 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.