Corona - Btw-aftrek op onverkochte voorraad?


28 juli 2020

Je zit met een voorraad goederen die door de verplichte sluiting of sterk verminderde verkoop, niet meer te gebruiken of te verkopen is. Kun je de btw hierop aftrekken?

 

Wat moeten we verstaan onder “onverkoopbare voorraad”?

Alle bederfelijke goederen, in de eerste plaats etenswaren. Voedingswinkels zijn mogen openblijven, dus daar stelt het probleem zich weinig of niet. Maar horecabedrijven, die verplicht werden op zeer korte termijn hun zaak te sluiten, zitten met – soms aanzienlijke – voorraden die intussen niet meer verkocht kunnen worden, en veelal moesten weggegooid worden. Dit geldt trouwens ook voor andere bedrijven – denk maar aan bloemen- of pralinewinkels, maar ook aan bedrijven die promotiemateriaal gekocht hebben voor een actie die niet  kon doorgaan, of deelname aan een beurs of tentoonstelling die geschrapt werd, en aan de producenten van dat promotiemateriaal, drukkers, standenbouwers... 

 

De Btw-administratie houdt geen rekening met de coronacrisis

De Btw gaat ervan uit dat alles wat je koopt en waarvan je de btw aftrekt, ook verkoopt mèt btw. Alles wat niet in voorraad is wordt verondersteld verkocht te zijn en dus omzet gegenereerd te hebben. Het feit dat je een deel van je voorraad hebt moeten weggooien doet er in principe niet toe. Dit zijn de algemene regels i.v.m. onverkochte goederen, en de Btw kent geen corona-tolerantie.

 

Er is (gelukkig) een uitweg

Je kunt het vermoeden van verkoop weerleggen als je kunt bewijzen dat de goederen niet verkocht zijn maar onbruikbaar, weggegooid of vernietigd. Hoe kun je dat bewijzen? In de eerste plaats door een goede voorraadadministratie en inventaris, die duidelijk aangeeft welke goederen in welke hoeveelheden vernietigd of weggegooid zijn. Daarnaast kun je d.m.v. foto’s, filmpjes, facturen van afvalverwerkers, vaststellingen van een deurwaarder… aantonen dat de goederen effectief vernietigd of onbruikbaar zijn. Wanneer je voldoende bewijzen meent te hebben, kun je de btw in aftrek nemen.

Let op: Kun je geen afdoende bewijzen voorleggen dat de goederen vernietigd of weggegooid zijn, dan kun je bij een btw-controle verplicht worden de afgetrokken btw te herzien of terug te storten aan de schatkist.

 

Conclusie

De Btw kent geen corona-toleranties. Om je btw-aftrek te kunnen behouden je kunnen bewijzen dat de goederen onbruikbaar, vernietigd of weggegooid zijn.

 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.