Carenztijd bij ziekte of ongeval afgeschaft


16 december 2019

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is door ziekte of ongeval, dan kan hij/zij rekenen op een gewaarborgd loon. Als zelfstandig ondernemer kon je tot voor kort vanaf de vijftiende dag arbeidsongeschiktheid aanspraak maken op een uitkering. Sedert 1 juli 2019 komt er een einde aan de zgn. carenztijd en kun je als zelfstandige vanaf de eerste dag genieten van een uitkering. Er zijn wel enkele voorwaarden.

 

Afschaffing van de carenztijd: wat houdt dat in?

Tot eind 2017 kon je als zelfstandige pas vanaf de tweede maand werkonbekwaamheid genieten van een uitkering. Vanaf 2018 werd deze periode gehalveerd tot 14 dagen. Sedert 1 juli 2019 kun je aanspraak maken op een uitkering vanaf de eerste dag op voorwaarde dat je minstens acht dagen werkonbekwaam bent. Dat houdt wel in dat je persoonlijk alle activiteit stopzet gedurende deze periode. Je partner, een familielid of een medewerker kunnen wèl de zaak intussen verderzetten.

 

Bewijs van werkonbekwaamheid indienen

Ben je ziek of slachtoffer van een ongeval, en vermoed je dat je minstens acht dagen werkonbekwaam zult zijn, ga dan de eerste dag naar de dokter en vraag een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid – een gewoon ziektebriefje is niet voldoende. De datum op het getuigschrift is bepalend voor het begin van je recht op uitkering. Stuur dit getuigschrift binnen 7 dagen naar je ziekenkas, per post en liefst aangetekend,

 

Voorwaarden

Een minimale wachttijd van 7 dagen blijft van kracht: hervat je het werk binnen de 7 dagen, dan ontvang je helemaal niets. Je kunt maar aanspraak maken op een vergoeding vanaf de eerste dag wanneer je minstens 8 dagen werkonbekwaam bent, en de eerste dag een getuigschrift van werkonbekwaamheid haalt bij je dokter. Is de datum op het doktersgetuigschrift later dan die eerste dag, of stuur je het getuigschrift later dan 7 dagen naar je ziekenkas, dan begint het recht op uitkering pas op die dag. Een aanvraag met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

 

En de sociale bijdragen

In principe moet je ook tijdens de periode van werkonbekwaamheid je sociale bijdragen blijven doorbetalen. Bij een langere periode kun je onder bepaalde voorwaarden vrijstelling van sociale bijdragen bekomen, met behoud van sociale rechten.

 

Correcte timing is essentieel

Voorzie je dat je tenminste acht dagen werkonbekwaam zult zijn door ziekte of ongeval, vraag dan de eerste dag aan je dokter een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, en stuur dit document binnen 7 dagen naar je ziekenkas. Dan heb je recht op een uitkering vanaf de eerste dag.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.