Btw-navordering en boeten in de bouwsector


20 november 2018

Wanneer een bouwondernemer werken in onroerende staat uitvoert voor een btw-plichtige klant moet hij de uitgevoerde werken factureren met btw verlegd, indien aan alle voorwaarden is voldaan. Maar wie betaalt het gelag wanneer de bouwondernemer factureert met btw verlegd terwijl één van de voorwaarden niet is voldaan?

Twee voorwaarden
Een eerste voorwaarde is dat het uitgevoerde werk wel degelijk gaat over werken in onroerende staat. Dit geldt niet alleen voor effectieve werken, maar ook voor gelijkgestelde handelingen en het ter beschikking stellen van personeel om de werken uit te voeren.
De tweede voorwaarde is dat het werk in onroerende staat uitgevoerd is voor een btw-plichtige. Deze kan de btw alleen maar verleggen indien hij periodieke aangiften indient. 

Wat is het probleem?
Nogal wat kleine btw-plichtige ondernemingen dienen geen periodieke aangiften in. Maar wanneer zo iemand aan de bouwondernemer zijn btw-nummer geeft, zal deze er verkeerdelijk van uitgaan dat zijn klant wèl periodieke aangiften indient. Gevolg: de Belgische Staat loopt btw-inkomsten mis. 
De btw-administratie kan een btw-navordering doen, compleet met boeten en intresten. Tot en met 30 september 2018 was de bouwondernemer hiervan het slachtoffer. Vanaf 1 oktober 2016 ligt de verantwoordelijkheid bij de btw-plichtige klant.

Vanaf 1 oktober 2018
De kleine btw-plichtige ondernemer, die geen periodieke aangiften indient, mag zijn btw-nummer niet opgeven aan de uitvoerder van de werken, om te vermijden dat deze factureert met btw verlegd. Doet hij dat nog altijd, dan zal hij moeten opdraaien voor de btw-navordering, de boeten en de intresten.

Ons advies
Kleine btw-plichtige ondernemer, geef je btw-nummer niet door aan de uitvoerder van de werken. Bij een foutieve facturatie ben jij verantwoordelijk.
Bouwondernemer, vermijd betwistingen met je klant en factureer met btw verlegd alleen wanneer je weet dat je btw-plichtige klant periodieke aangiften indient. Zo niet, factureer dan aan het gewone btw-tarief: 21% of 6% naargelang de leeftijd van het gebouw en de aard van de werken.
 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.