Bouwen of verbouwen: nieuwe procedure voor btw-aangifte


06 december 2018

Sedert 20 augustus 2018 is de procedure voor de btw-bouwaangifte veranderd. Er komt een nieuw formulier dat de aanvraag moet vereenvoudigen, zowel voor de bouwheer als voor de FOD Financiën. Eén probleem: dat formulier bestaat nog niet, en ook de modaliteiten voor het indienen moeten nog vastgelegd worden. Wat nu?

Wat verandert er?
Eigenlijk alleen het formulier en de indieningsmodaliteiten. Ook met de nieuwe procedure moet de bouwheer uiterlijk binnen de drie maanden na betekening van het kadastraal inkomen de btw-bouwaangifte van het nieuwe gebouw of de verbouwing indienen. Nu met het nieuwe formulier, samen met de facturen en het goedgekeurde bouwplan.

Concreet, wat moet je als bouwheer doen?
Voorlopig niets, tenminste indien de wettelijke termijn van drie maanden na betekening van het kadastraal inkomen niet verlopen is op 20 augustus 2018, en de bouwheer het oude formulier 1063 niet spontaan ingediend heeft.
Het model van het in te dienen formulier en de indieningsmodaliteiten zullen nog worden vastgelegd in een uitvoeringsbesluit. Wat naar goede gewoonte onverwijld zal gebeuren.
Zodra het uitvoeringsbesluit en de nieuwe formulieren beschikbaar zijn zal de FOD Financiën zelf je een bericht en een model van formulier sturen. Van dan af krijg je opnieuw 3 maanden tijd om het formulier ingevuld terug te bezorgen.

Ons advies
Wacht niet op de nieuwe procedure, maar zorg ervoor dat je de facturen en het goedgekeurd bouwplan klaar hebt. Dan moet je alleen nog het nieuwe btw-aangifteformulier indienen – onverwijld.
 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.