Betalingsbevel voor onbetwiste facturen


10 februari 2017

Met het nieuwe “betalingsbevel” kunt u voortaan onbetaalde maar onbetwiste B2B-facturen rechtstreeks innen via de deurwaarder, zonder eerst via de rechter te moeten gaan. Maar er gelden een aantal voorwaarden:

Welke facturen?

Deze procedure geldt alleen voor onbetwiste B2B schuldvorderingen. Facturen die door de klant betwist worden, komen dus niet in aanmerking voor deze procedure. Ook facturen aan consumenten of de overheid zijn uitgesloten.

Bijkomende wettelijke verhogingen, intresten en eventueel schadebeding zijn beperkte tot 10% van de hoofdsom.

Een advocaat doet de inleiding

Voordat u deze stap zet, kunt u best overleggen met uw advocaat of uw dossier voldoende gestoffeerd is met bewijsmateriaal, en of de schuldvordering wel degelijk als ’onbetwist’ mag beschouwd worden. De procedure moet steeds ingeleid worden via een advocaat, die op zijn beurt een gerechtsdeurwaarder inschakelt.

De deurwaarder voert de procedure

De procedure zelf wordt gevoerd door de gerechtsdeurwaarder. Deze zal de schuldenaar eerst een ‘aanmaning tot betaling’ betekenen. Vanaf dan heeft de schuldenaar één maand de tijd om één van de volgende dingen te doen:

Let op!

Bij betwisting zal de rechter nauwkeurig nagaan of de redenen die de gerechtsdeurwaarder kan voorleggen voldoende gestoffeerd zijn met bewijsmateriaal. Zo niet riskeert de schuldeiser zelf een boete.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.