Bent u klaar voor de vierde technologische revolutie?


01 februari 2018

Was de toepassing van stoomkracht bepalend voor de eerste (industriële) revolutie, dan zijn de bouwstenen als artificiële intelligentie (AI), data analytics en blockchain essentieel voor wat nu al de vierde (technologische) revolutie genoemd wordt. Ze komt eraan, of wij het willen of niet, maar wat zal de impact zijn bij éénmansbedrijven en kmo’s?

Een logische evolutie

De zgn. vierde revolutie bouwt voor op de derde, die grosso modo ontstaan is na de tweede wereldoorlog. Het was de doorbraak van computers, robots en digitalisering, maar ook van vernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie.

De bouwstenen voor het Nieuwe Denken bestaan al, ook al zijn het vooral de industrie en grotere bedrijven als banken en verzekeringsmaatschappijen die als eersten inspelen op de nieuwe technologieën. AI en nieuwe software kunnen heel wat werk uit handen nemen van de mens. En dat is een goede zaak als wij er verstandig mee omspringen.

The age of intelligence

Volgens specialisten zal – ook in onze sector – veel van het manueel labeur vervangen worden door AI. Zal de vierde revolutie ook jobs kosten? Ongetwijfeld. Maar denken we maar aan de grote job killer, computer genaamd. De computer heeft inderdaad jobs gekost maar hij heeft ook mogelijkheden – en jobs – geschapen, waar we voordien zelfs niet van konden dromen.

Ook nu kan de technologie een positief netto-effect hebben. Wellicht zullen we in de toekomst minder betalen voor bankdiensten en goederen, en wonen in energiebesparende huizen in propere, verkeersluwe steden.

Permanente bijscholing is een must

De vierde technologische revolutie kan dus goed zijn voor iedereen. Maar het zal niet vanzelf gaan. In feite kunnen we nu al niet meer volstaan met de kennis die we op school of universiteit opgedaan hebben. In de zeer nabije toekomst zullen we ons leven lang moeten bijleren om ervoor te zorgen dat we bij lijven. Want ook job hopping zal de regel zijn.

Statement

Wij hebben niet gewacht op de vierde revolutie. Wij volgen de evolutie op en spelen eropin. Boekhouden is voor ons méér dan gegevens inbrengen. Onze taak: deskundige begeleiding en opvolging van al uw boekhoudkundige, juridische en fiscale dossiers.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.