Belastingen: wat verandert er in 2020?


18 januari 2020

Weinig ingrijpende wijzigingen, eerder een mengelmoes van tariefaanpassingen, nieuwe aftrekposten en andere die verdwijnen, al dan niet gecompenseerd, nieuwe reglementen… Is de eindafrekening positief of niet? Dat verschilt van persoon tot persoon, of liever: van dossier tot dossier.

 

Woonbonus vs lagere registratiebelasting

De Vlaamse geïntegreerde bonus, beter bekend als de woonbonus, wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2020.  Wie in 2019 een leningsakte heeft ondertekend kan er nog van genieten indien de lening voldoet aan de voorwaarden van de woonbonus. In principe kun je de kosten van de lening pas inbrengen wanneer je de gefinancierde woning effectief bewoont. Is de woning nog niet bewoonbaar omdat de bouw of verbouwing nog niet klaar is bijvoorbeeld – dan kun je toch genieten van de woonbonus.

In ruil voor de afschaffing van de woonbonus worden de registratierechten vanaf 1 januari 2020 verlaagd van 7% naar 6% voor de aankoop van de gezinswoning, of van 6% naar 5% voor ingrijpende energetische renovaties. Heb je vóór 31 december 2019 een koopovereenkomst afgesloten, maar werd de akte in 2020 bij de notaris verleden, dan kun je van de vermindering genieten. Verder blijven alle voorwaarden ongewijzigd.

 

Herfinanciering

Je wilt profiteren van de lage rentevoeten om je bestaande lening te herfinancieren? Voor de fiscus is dat geen nieuwe lening en blijft de datum van de oorspronkelijke akte van toepassing.

Je wilt de herfinanciering aangrijpen om méér te lenen dan het openstaande saldo? Voor de fiscus is het supplement een nieuwe lening, onderworpen aan de voorwaarden van 2020.

 

Belastingvermindering voor rechtsbijstandverzekering

Voor het eerst kun je een belastingvermindering vragen voor een verzekering tegen een aantal welbepaalde geschillen. Voor sommige polissen bestaat er een wachttijd. Het belastingvoordeel telt vanaf 1 september 2019. Je mag bij je aangifte van volgend jaar maximum 310 euro inbrengen als kosten voor 2019.

 

Aankoopprijs dienstencheques ongewijzigd maar minder belastingvoordeel

De aankoopprijs van de cheques – ook voor wijkwerkcheques, de vroegere PWA – blijft onveranderd op 9 euro, maar de belastingvermindering gaat van 30% naar 20%. De netto kost gaat dus van 6,30 euro naar 7,20 euro.

 

Een volgende Tips & Adviezen

Omdat onze lezers-zelfstandigen weinig lees-tijd hebben hanteren wij het principe dat een artikel niet langer mag zijn dan een A4 blad.  We verwijzen een aantal onderwerpen naar een volgende “Tips & Adviezen”. Het artikel over de aftrek van autokosten is voldoende gestoffeerd om er een hele “Tips & Adviezen” mee te vullen.

 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.