Bankswitching: eenvoudig, veilig en gratis


24 juni 2018

Misschien ben je niet 100% gelukkig met de diensten van je huidige bank. Of je wil, om welke reden ook, overstappen naar een andere bank. Hoe gaat dat?

Zo was het vroeger
 Het was een heel gedoe, en je keek op tegen de rompslomp die samenging met de overstap. Je voelde je wellicht onwennig om je huidige bankier te zeggen dat je de bank wou verlaten. Domiciliëringen en terugkerende betalingen, zowel voor debiteuren als crediteuren, betekenden extra administratie. En je moest er vooral voor zorgen dat je niets uit het oog verloor. 

Bankoverstap vandaag
Wanneer je van bank wil veranderen, verwittig je je nieuwe bank. En dat is alles. Alle verdere administratieve handelingen gebeuren van bank tot bank via de centrale interbancaire dienst Bankswitching. Alle meldingen, voor jou en voor alle andere belanghebbende partijen, komen via één enkele bron: Bankswitching.

Wat bevatten die meldingen? En hoe krijg ik ze?
De meldingen bevatten eerst en vooral het oude en het nieuwe rekeningnummer, en de datum van overstap. Desgevallend de nieuwe referenties voor domiciliëring en terugkerende betalingen. En een kopie van het door de klant ondertekende aanvraagformulier voor de overstap.
Kies je voor een digitaal kanaal dan registreer je je via www.bankswitchting.be/nl/contactdata. Doe je dat niet dan krijg je alle meldingen per brief.
Let op: vanaf de datum van overstap mag je nog alleen het nieuwe rekeningnummer gebruiken. Vergeet niet je software voor uitgaande facturen e.d.aan te passen.

 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.