Artificiële Intelligentie, een gevaar of...?


28 september 2017

Wij werden het eerst geconfronteerd met artificiële intelligentie (AI) toen de IBM-supercomputer Deep Blue schaakkampioen Kasparov versloeg. Intussen zijn computers steeds verder ontwikkeld en het doemdenken is dat deze computers autonoom gaan beslissingen nemen, waarop wij mensen geen controle meer hebben. Maar wat is AI en wat zijn de pro’s en contra’s?

Artificiële Intelligentie

Wanneer computers méér doen dan opdrachten uitvoeren, maar zelf data combineren en patronen herkennen, mag men spreken van intelligentie. Kunstmatig omdat nog steeds de tussenkomst van de mens, hoe miniem ook, nodig is, in tegenstelling tot een verschijnsel dat geheel natuurlijk tot stand is gekomen zoals bijvoorbeeld de noorderzon.

Een anekdote: Facebook zag zich verplicht zijn experiment rond AI stop te zetten omdat de computers onder elkaar een eigen taal gecreëerd hadden die de mens niet kon begrijpen.

Onze jobs in gevaar?

Een job is méér dan een broodwinning. In onze maatschappij wordt een beroep gezien als een belangrijke waardemeter op sociaal vlak. Toch zijn er vandaag al vrijwel geen beroepen die niet door een robot kunnen worden uitgevoerd. Op termijn is het dus best mogelijk dat we over héél veel vrijetijd gaan beschikken. Voor even is dat misschien een aantrekkelijk vooruitzicht, maar het betekent wèl dat wij ons leefpatroon drastisch zullen moeten aanpassen. Levenslang bijscholen is geen optie meer, maar een must.

Maatschappelijke impact

Zelfrijdende wagens, een vliegend warenhuis bediend door drones, robots die hersenoperaties uitvoeren… het zijn al geen toekomstbeelden meer. Een basis-inkomen, het verdwijnen van bezit… zijn niet langer de natte droom van enkele fantasten. Machine learning, data analytics en spraaksynthese - de bouwstenen voor èchte AI - zijn al bijna gemeengoed.

Ethische en juridische aspecten

Aansprakelijkheid is een reëel probleem. Wie is aansprakelijk wanneer er iets fout loopt? Belangrijker nog: de ethische en juridische aspecten. We mogen er niet aan denken dat de één of andere dictator de mogelijkheden van AI zou benutten om de wereld te veroveren. Europa heeft nu al de Code of Ethical Conduct. Hoopgevend is het voorstel om een juridische status te geven aan zgn. elektronische personen - de robots. Rechten en plichten voor robots wanneer ze op eigen initiatief beslissingen zouden nemen.

Conclusie

Samenwerken met, en niet tegen robots en artificiële intelligentie is de enige correcte voorbereiding op een min of meer nabije toekomst. Dat en duidelijke juridische en ethische spelregels.   

 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.