Algemene Voorwaarden online: opgepast!


03 juli 2018

Als professionele ondernemer heb je Algemene Voorwaarden opgesteld. In de papiertijd stonden die meestal op de versozijde van je facturen. In de post-papiertijd staan de Algemene Voorwaarden online. Logisch toch, niet? Maar wanneer je moet overgaan tot het invorderen van de facturen zit er weer zo’n verraderlijke adder onder het gras.

De rechtspraak
In het beste geval bevat je commerciële correspondentie, offertes, facturen… een verwijzing naar de mogelijkheid om je Algemene Voorwaarden digitaal te raadplegen. Op je website bijvoorbeeld. Maar wanneer we er de rechtspraak op naslaan stellen we vast dat een dergelijke verwijzing niet voldoende is. Je kunt immers niet bewijzen dat de tegenpartij je voorwaarden heeft aanvaard of ook maar kent. In het slechtste geval heeft de tegenpartij op zijn bestelbon vermeld dat zijn voorwaarden primeren op die van jouw bedrijf. Hoe dan ook is het onduidelijk welke voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst.

Hoe moet het dan wel?
De eenvoudigste manier om aan te tonen dat de medecontractant je voorwaarden heeft aanvaard, of dat hij ze tenminste kent, is nog altijd een formele mededeling vóór of ten laatste bij de ondertekening van het contract.
Die formele mededeling kan via e-mail, maar dan wel met lees- en ontvangstbevestiging. Je kunt hiervoor een app installeren op je computer, via outlook of windows live mail bijvoorbeeld. 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.