Actieplan 2019 van de SIOD


04 februari 2019

Net zoals in 2018 zullen ook dit jaar de sociale inspectiediensten, desgevallend bijgestaan door andere inspectiediensten (FOD Mobiliteit, Gewestelijke inspectiediensten, FOD Financiën, …) en justitie en politie, in de risicogevoelige sectoren aangekondigde controles uitvoeren.

De planning voor 2019 ziet er als volgt uit:

Dergelijke flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand meegedeeld aan de sociale partners.

Het informatieve en preventieve karakter neemt uiteraard niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststellingen van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kordaat zullen optreden en indien nodig verbaliseren.

Er worden checklists ter beschikking gesteld op de website van de SIOD, zodat de werkgevers en zelfstandigen kunnen nagaan wat er gecontroleerd kan worden.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.