Aanvullend pensioen van de tweede pijler


26 februari 2018

Op 8 februari van dit jaar heeft het Parlement het aanvullend pensioen van de tweede pijler gestemd. Daarmee wil de Minister de handicap wegwerken van zelfstandigen in éénmanszaken en hun meewerkende echtgenoten, tegenover zelfstandigen in vennoot-schappen.

Tot op vandaag
Zelfstandigen, die hun activiteit hebben ondergebracht in een vennootschap, kunnen via die vennootschap sparen voor een aanvullend pensioen: de individuele pensioentoezegging (IPT).  Zelfstandigen in een éénmansbedrijf kunnen alleen bijkomend sparen via het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). In 2017 was de bijdrage beperkt tot 3.187 euro. Na een volledige loopbaan van 45 jaar levert dat een extra pensioen op tussen 300 en 400 euro per maand. Samen met het wettelijk pensioen is dit goed voor ca 1600 euro, iets minder dan het wettelijke pensioen (zonder bijkomende bijdragen) van een werknemer.

Met de nieuwe wet
Vanaf 1 juli kunnen zelfstandigen en hun meewerkende echtgenoten een pensioenovereen-komst sluiten (POZ) met een verzekeraar of een pensioenfonds.
Het bedrag dat de zelfstandige kan storten is niet begrensd in absolute cijfers, maar net zoals bij zelfstandigen in een vennootschap moet de 80% regel gerespecteerd worden.

Praktisch
Zelfstandigen in een eenmansbedrijf mogen jaarlijks maximum 80% storten van hun gemid-delde inkomen tijdens de laatste 3 jaren van hun loopbaan. De gestorte bedragen leveren een belastingvermindering op van 30%, en meteen ook een verlaging van de sociale bijdragen. Op de stortingen wordt een verzekeringstaks geheven van 4,4%.
Tijdens hun actieve loopbaan kunnen zelfstandigen, net zoals werknemers met een groeps-verzekering, een voorschot vragen om de aankoop of de renovatie van een woning te finan-cieren 
Het kapitaal zal worden uitgekeerd op het ogenblik dat de zelfstandige met (vervroegd) pen-sioen gaat. Het uitgekeerde kapitaal zal worden belast tegen 10%. Ook wordt een solidari-teitsbijdrage gevraagd van 0 tot 2% en een invaliditeitsbijdrage van 3,55%.

Zelfstandigen in bijberoep en meewerkende echtgenoten
Zelfstandigen in bijberoep en meewerkende echtgenoten kunnen een POZ afsluiten, op voorwaarde dat ze sociale bijdragen betalen die minstens even hoog liggen als de minimum-bijdrage voor zelfstandigen in hoofdberoep.
 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.